Sposoby rzucania palenia

We współczesnym świecie znacznie wzrosła świadomość jak bardzo szkodliwe jest palenie tytoniu, jakie niesie za sobą konsekwencje i choroby. Co więcej palenie przestało być modne. Wszystkie te aspekty spowodowały wzrost zainteresowania metodami pozwalającymi na rzucenie palenia.

Najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces osób rzucających palenie jest odpowiednia motywacja i współtowarzysząca temu skuteczna metoda. Palenie tytoniu jest nałogiem wywołanym przez dwa podstawowe, wzajemnie oddziaływujące na siebie uzależnienia:

  • Farmakologiczne uzależnienie od nikotyny (związane z zawartością nikotyny w surowicy krwi),
  • Uzależnienie behawioralne – dużo bardziej złożone i uwarunkowane czynnikami psychologicznymi, społecznymi, kulturowymi i środowiskowymi.

Znając przyczynę swojego nałogu łatwiej jest podjąć decyzję o zaprzestaniu palenia i wybrać odpowiednią dla siebie metodę.

Metody rzucania palenia możemy podzielić według następującego schematu:

Metody farmakologiczne:

Bez recepty:

Na receptę:

Metody niefarmakologiczne (niekonwencjonalne):

  • Metoda Allena Carr’a,
  • Psychoterapia,
  • Hipnoza,
  • Biorezonans,
  • Akupunktura,
  • Elektrostymulacja.