Bupropion

Jest to związek chemiczny, którego antagonistyczne działanie na receptory nikotynowe wykorzystuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Właściwy mechanizm działania nie jest do końca poznany, przypuszcza się, że lek działa za pośrednictwem układu noradrenergicznego lub/i dopaminergicznego.

Na rynku polskim dostępne są dwa preparaty:

  • Zyban (150 mg)
  • Wellbutrin (150 mg i 300 mg)

Wskazane jest, aby terapie lekiem zawierającym bupropion rozpocząć jeszcze w okresie palenia tytoniu, a zaprzestanie palenia powinno nastąpić w pierwszych dwóch tygodniach stosowania leku.

W leczeniu nikotynizmu stosuje się tabletki o przedłużonym uwalnianiu powodujące stopniowe uwalnianie dawki substancji czynnej, a stosowanie takiej formy tabletek pozwala wydłużyć czas do wystąpienia objawów abstynencji nikotynowej poprzez utrzymywanie odpowiedniego stężenia leku we krwi.

Jak w przypadku wszystkich terapii, odpowiedź na leczenie jest indywidualna i zależy od predyspozycji organizmu osoby uzależnionej, jednak udowodniona jest wysoka skuteczność preparatów w walce z nałogiem i zapobieganiu nawrotom palenia tytoniu.