Ze względu na szkodliwość palenia papierosów na świecie prowadzonych jest wiele badań klinicznych leków wspomagających rzucenie palenia, które w znacznym stopniu ograniczyłoby liczbę zgonów spowodowanych paleniem oraz zmniejszyło zachorowalność na choroby odtytoniowe. W samej Europie dotychczas przeprowadzono ponad 200 badań dotyczących szkodliwości palenia papierosów oraz działania leków wspomagających rzucenie palenia. W Polsce do końca 2014 roku zostało przeprowadzonych 5 badań dotyczących wpływu nikotyny na organizm człowieka.

W przypadku badań klinicznych równie istotnym czynnikiem jest wzrost świadomości ludzi dotycząca nowoczesnych metod leczenia uzależnienia od nikotyny.

W Polsce badania kliniczne dla osób palących prowadzi podwarszawski Ośrodek specjalizujący się w badaniach ze specjalnymi populacjami pacjentów palących.

Informacje o prowadzonych badaniach można uzyskać pod numerem: 800-88-66-22 (bezpłatna infolinia) lub 22-101-07-59.