Kampania społeczna "Nie pal przy dziecku"

Stowarzyszenie Manko w ramach współpracy z Gminą Miejską Kraków oraz Województwem Małopolskim prowadzi kampanię "Nie pal przy dziecku" w zakresie przeciwdziałania biernemu paleniu. 

Według danych przekazanych przez Stowarzyszenie w Polsce rodzi się ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9 miesięcy w łonie matki, narażone są na działanie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym, co powoduje spowolniony wzrost oraz ogólny niedorozwój. 

więcej informacji: www.niepalprzydziecku.pl

Wróć