Gdzie obowiązuje zakaz palenia?

Czy wiesz, w których miejscach obowiązuje zakaz palenia papierosów?

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia z 2010 roku wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych. Zakaz ten obowiązuje:

 • na terenie przedsiębiorstwo podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2,
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku użytku publicznego,
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz obiektów służących obsłudze podróżnych,
 • na przystankach komunikacji publicznej,
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Żródło: www.mz.gov.pl, ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wróć